Una nova convivència

Imatge de l'article

En aquesta primera habitació del segle XXI es multipliquen les alternatives que redefineixen la nostra manera de viure, treballar, aprendre i jugar. Estem analitzant noves maneres de dissenyar les nostres ciutats, comunitats i llars que fomenten la preocupació pel bé comú en tots els aspectes de la vida quotidiana. La maximització dels recursos i la minimització del consum excessiu, juntament amb la creixent tendència a compartir i reutilitzar materials i serveis, està provocant un canvi radical, contribuint a l’aparició d’una societat més racional que adopta la conservació, la regeneració i el benestar col·lectiu com a valors fonamentals.