Un món envellit

Imatge de l'article

Els canvis demogràfics destaquen com una de les principals qüestions a les quals hem de fer front actualment i en el futur. Aquesta tendència s’ha anat desenvolupant durant algun temps, però el sobtat augment de l’esperança de vida i les baixes taxes de fecunditat han accelerat aquest procés, que s’ha convertit en un fenomen global que afecta gairebé tots els països del món. Les conseqüències d’aquest canvi provocaran radicals transformacions en les dinàmiques culturals i socials i en les estructures econòmiques i educatives existents. Haurem de trobar respostes a les següents preguntes: viure més anys significa viure millor? Com poden les persones grans contribuir a la societat de manera activa i significativa? Hem de treballar amb una certa urgència per a dissenyar noves tipologies que afectaran gairebé tots els aspectes de la vida diària, des de l’atenció sanitària a l’habitatge, des del transport al disseny urbà.