Small disruption, big impact

Imatge de l'article

Rocagallery.com ja té nou tema del mes! Els grans problemes poques vegades es resolen amb grans solucions. Amb freqüència, els canvis més radicals sobre com vivim o treballem es produeixen com a conseqüència de petites accions i canvis graduals. En aquest número analitzarem com l’arquitectura, el disseny i la tecnologia estan derrocant l’statu quo abordant problemes majúsculs a través d’accions aparentment intranscendents; des de la reconstrucció post-desastre i la integració de refugiats, als codis de conducta socials o la crisi mediambiental. Encara que la pròpia escala dels reptes que afrontem avui dia pot resultar descoratjadora, sempre quedaran les petites intervencions amb potencial per a instigar canvis majors.