Els activadors

Topic of the month

  • 30/01/20
Imatge de l'article

En entrar en la segona dècada d’aquest nou mil·lenni ha quedat molt clar que no podem retardar més l’aplicació de solucions als nombrosos problemes als quals ens enfrontem. És el moment d’imaginar una agenda comuna per a aquests temes basada en punts de vista originats en diferents ciutats i regions amb economies i cultures molt diverses. En treballar conjuntament amb altres disciplines i promoure un intens intercanvi intergeneracional, sens dubte aconseguirem trobar un camí comú que ens permeti accedir a noves tipologies i metodologies per a portar a efecte un canvi real.

Rocagallery.com

Notícies relacionades