A la Costa

Imatge de l'article

Arreu del món, l’augment del nivell del mar està tenint un profund efecte sobre l’entorn natural. Encara que el problema afecta de forma més directa a aquells qui viuen en zones costaneres, també tindrà conseqüències a l’interior i serà especialment extrem pels habitants de les illes. Malauradament, els estudis científics mostren que el mal ja està fet. Ara hem d’afrontar les conseqüències urbanes, socials i econòmiques d’aquest procés accelerat adaptant les infraestructures naturals i urbanes existents. Les inundacions, les fortes tempestes i l’erosió de la costa causaran un desplaçament generalitzat de la població, així com danys a les ciutats i els ecosistemes costaners. Es necessita un enfocament interdisciplinari, combinat amb l’intercanvi de coneixement i la inversió en innovadores estratègies de disseny i planificació, per afrontar aquest repte.