Diferentes visiones sobre la movilidad y el espacio público

Asociación de Profesional de Diseñadores de Iluminación

Imatge de l'article

Diferents visions sobre la mobilitat i l’espai públic
Els sistemes de mobilitat són essencials per a sostenir les activitats que conformen la vida urbana i suburbana i són una part fonamental del seu desenvolupament. Tradicionalment, els espais de transport públic, com les estacions de ferrocarril, autobús i metro, han assumit el paper de centres cívics i comercials en el cor de la ciutat. Durant la segona meitat del segle XX, el creixent ús del vehicle privat va portar en si l’expansió urbana, contribuint enormement a la contaminació de l’entorn. Això està provocant una reavaluació de la relació contemporània entre la mobilitat i l’espai públic i a mesura que es desenvolupen mitjans de transport alternatius i sostenibles, els arquitectes, dissenyadors i urbanistes dissenyaran els nous espais per a acollir-los.