Col·loqui ‘Sustainibility, Leadership and Purpose’

Imatge de l'article

Sota aquest títol Roca Barcelona Gallery va acollir un esmorzar col·loqui presentat per David Grayson, professor emèrit de RC en Cranfield School of Management i coautor del llibre “All In: The Future of Business Leadership”, i Sonia Ruiz de NOIMA, Meaningful Strategies.

En el context actual marcat per la immediatesa, el canvi constant o els ingents reptes mediambientals i socials, s’imposa un tipus de lideratge empresarial que sigui conscient de la magnitud d’aquests desafiaments i de les oportunitats que representen.

La transició cap a la sostenibilitat precisa d’un lideratge més holístic i conscienciat amb els múltiples impactes que l’empresa té en la societat,  que sigui capaç d’implantar una cultura sostenible, compromesa i transparent, marcada per un sentit central de l’ètica i la responsabilitat.

Durant l’esmorzar es va presentar la metodologia All In desenvolupada per David Grayson, Chris Coulter i Mark Lee, enfocada en que les empreses tinguin un propòsit clar, autèntic i inspirador que sigui la seva raó de ser, i que a més creï valor per a si mateixa i per a la societat, minimitzant els impactes socials, ambientals i econòmics negatius i maximitzant els positius.

Notícies relacionades