MUTEK.ES x Roca: Sculpted by light and sound – Pase 1

5març
Imatge de l'article
Visita lliure a la instal·lació de 18 h a 20 h.

Freqüències (light quanta) és una instal·lació de 100 sons aleatoris i fragments de llum que generen patrons tridimensionals en superposar 100 panells acrílics transparents tallats amb làser. Prenent el quant – la quantitat d’energia més petita que es pot mesurar-, com a base conceptual, el projecte explora les relacions conceptuals entre els principis bàsics de la física quàntica aplicats al procès creatiu audiovisual: partícules, probabilitats, dualitat ona/ partícula i discontinuïtat. Estructurada entorn aquestes nocions, la composició audiovisual provinent de 100 fragments de so i llum que es desenvolupen orgànicament, generant una forma sempre esgotadora però disruptiva al temps i espai.

Altres esdeveniments

Actes anteriors