Món 4.0 | Economia col·laborativa

La col·laboració i la corresponsabilitat: un nou paradigma social?

28març
Imatge de l'article

Estem assistint a un canvi de paradigma social en què ens debatem entre la ‘realitat líquida’, que ens aboca a un ritme de canvis vertiginosos provocats pel progrés tecnològic, i l’altre tendència que advoca per tornar a un model de major sostenibilitat i corresponsabilitat amb l’entorn.

En aquest context, la indústria 4.0 i els plans de transformació digital promulgats pels governs s’enfoquen cap al creixement lineal de la producció, i una de les preguntes que es plantejaran en aquesta sessió és sobre la coherència entre les propostes d’economia circular, col·laborativa i horitzontal que se suposa que atreuen els avanços tecnològics i el creixement il·limitat: quin dels dos models prevaldrà?

L’agenda digital espanyola i l’europea parlen fonamentalment de rendibilitzar processos, d’expandir les noves tecnologies i d’ajudar a digitalitzar els diferents sectors econòmics. Tanmateix, l’economia circular i col·laborativa hi té lloc? Aquests models es contradiuen o es complementen?

Entorn d’aquest tema candent sorgeixen moltes altres preguntes a les quals s’intentarà respondre en aquest interessant cicle, com ara quina serà la repercussió que el model d’indústria 4.0 tindrà en la societat, què passarà amb els treballadors amb qualificació mitjana, amb la petita i mitjana empresa i amb els autònoms, o quants i quins llocs de treball seran substituïts per les màquines.

Altres esdeveniments

Actes anteriors